Elektronická podání evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek a odhlášek nemocenského pojištění

Náš mzdový program umožňuje velice pohodlné elektronické podání dokumentů na portál veřejné správy:
  ♦ RELDP        - evidenční listy důchodového pojištění
  ♦ ONZ            - přihlášky/odhlášky nemocenského pojištění
  ♦ PVPOJ        - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
  ♦ NEMPRI      - příloha k žádosti o nemocenské dávky
  ♦ USRCERT   - servisní podání pro změnu osobního certifikátu

 

Pro podání nebo tisk RELDP a PRIHL je třeba splnit tyto podmínky:

1) - při instalaci certifikátu v okamžiku volby úložiště změňte volbu z "Automaticky" na "Ručně" a vyberte patřičné úložiště.

Podání lze provést i přes datovou schránku - vytvořte si XML soubor tlačítkem Soubor nebo Shift+Podání (pokud není tlačítko Soubor) a ten přiložte k datové zprávě pro ČSSZ - 5ffu6xk

Další dokumenty:
EL
PRIHL