Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění


Přihlášky jsou řešeny elektronickým způsobem - podáním přes portál veřejné zprávy nebo vytvořením zašifrovaného souboru. Akce pro vytvoření datového souboru XML je přístupna v poslední verzi programu Mzdy Gamma v Kmenovém souboru - Výpisy - Přihláška ČSSZ. Po zadání filtru zvolíme číslo okresu, data a druh operace: Přihláška, Odhláška,  Změna, Hromadný sběr a Oprava. Touto akcí vytvoříme výpis. Poprvé zadáme cestu a jméno výstupního souboru klávesou Alt+D. Např. PRIHL.XML, C:\PRIHDDMM.XML nebo A:\PRIHL.XML a uložíme klávesou F2. Na závěr vytvoříme soubor XML výpisem na Disk. Při dalším vytváření výpisu již není třeba znovu zadávat cestu klávesou Alt+D pokud jsme ji uložili klávesou F2.

Údaje pro podání: Pro podání jsou použity data z kmenového souboru a platí pro ně stejné pravidla jako v případě evidenčních listů (adresa, místo narození atd.). Novou povinnou položkou je vyplněný Rodinný stav! Pokud chcete pracovníka vyřadit z podání, stiskněte na položce Pracovní poměr v aktualizaci kmenového souboru klávesu "C" - pracovník se označí písmenem C na konci stejného řádku a je z podání vyřazen. Opětovný stisknutím se vyřazení vypíná - písmeno C mizí. V případě, že zvolíte volbu Přihláška a daný zaměstnanec má evidenční stav 89 až 99, je pro něho provedena odhláška - možnost podání přihlášek a odhlášek jedním podáním.Tuto operaci je vhodné kombinovat se zadáním osobních čísel výčtem - klávesa F8 v rozsahu "Od osobního čísla - Do osobního čísla".

Elektronické odeslání přihlášky je nutné provést samostatným programem, který je ke stažení ZDE - nový z 20.7.2005. Heslo k instalaci sdělíme telefonicky. Pro úspěšné odeslání nejprve zadejte uživatelský identifikátor, heslo a variabilní symbol. Vyberte volbu PRIHL. Následně zvolte podpisový a šifrovací certifikát - předpokládáme, že vlastníte správné certifikáty, máte je i nainstalované*, jste na portálu PVS přihlášeni a máte přidělený identifikátor s heslem a to i pro odesílání přihlášek nemocenského pojištění. Na závěr klikneme na tlačítko odeslat, vybereme soubor XML pro odeslání a čekáme na odpověď. Kliknutím na tlačítko Soubor můžete vytvořit zašifrovaný a podepsaný soubor XML - možnost podání souborem.

*Problematika certifikátů je řešena v popisu odesílání evidenčních listů.

 

Poslední aktualizace: 04.10.2007 09:35