Aktuality

Omlouváme se, ale stránka aktualit již není pravidelně doplňována. Přejděte prosím na:
Programátorský servis (upgrade a hotline) na rok 2011 29.11.2010

        Uživatelé produktu Mzdy Gamma pro Windows obdrželi koncem listopadu nabídku s proforma fakturou na programátorský servis (Hotline a Upgrade) na rok 2011. V dopise je rovněž zpravodaj na rok 2011 s podrobnými informacemi o aktivitách a plánech společnosti Gamma soft s.r.o. - docházka, uživatelské a předdefinované sestavy atd.

Nová verze programu Mzdy Gamma 1.5 na rok 2010 vydána!!!! 14.1.2010
        Vydali jsme verzi programu 1.5, která je určena na zpracování  let 2010 až 2005. Po instalaci programu budete vyzváni k zadání nového registračního čísla.
 • verze určená pro založení roku 2010
 • novinky platné od 1.1.2010
  • ukončení slev na sociálním pojištění
  • změna výpočtu zálohové daně – slevy za děti
  • změny v některých formulářívh
  • další drobné změny
Vydána verze 1.4.4. 28.9.2009
 • nová zdravotní pojišťovna č. 205 - Česká průmyslová
 • do programu jsme přidali Zkušební data - v hlavním menu Další - pro lepší seznámení se s programem a snadné testování
 • Sleva na sociálním pojištění kompletně v programu! Nový přehled s přílohou na SSZ! Více v návodu.
 • nová platová tabulka pro zdravotníky, platná od 1.7.2009; aktualizujte v modulu Kmen - Akce - Ostatní - Aktualizace platových tarifů. Možnost kontroly tabulek - Výpis platové tabulky (ve stejném menu).
 • doplněn titulek u některých sestavy (sestava SZ a ZP, kontrolní sestava atd.)
 • změny v informačním systému o platech - 1. pololetí 2009
 • podstatně vylepšená sestava Uživatelská K + M:
   - ve variantě Za více měsíců sestava již správně vypočítává měsíčně závislé položky (zákonné pojištění, základ SZ a ZP atd.) a vychází z kmenových karet daného měsíce
   - nová položka "Sleva SZ" pro výpočet odpočtu na sociálním pojištění od 1.8.2009
 • nová verze datového modulu Nexus DB 3.0!!!
 • testováno na operačním systému Windows 7!
Mzdy Gamma pro Windows - verze 1.4.3 23.6.2009
 • kód 11 vyřazen z úhrnu zdanitelných příjmů pro sestavy SZ a ZP
 • aktualizován formulář PDF ELDP09
 • číselník zdravotních pojišťoven rozšířen o číslo 228 - Média ZP
 • vícenásobné exekuce - přednostní a ostatní. Zadávají se do srážek, kde se do specifického symbolu zadá celková částka a pokud se částka ke srážce nevyplní, tak ji dopočte program. Ve zpracování je nová funkce Ctrl+F5 - přehled částek k exekuci.
 • nové platové tabulky od 1.6.2009 - verze PLAT pro státní a podobné organizace
 • na evidenčních listech přidána možnost omezit výběr období (měsíce)
 • vylepšená sestava přihlášek na zdravotní pojišťovny - Kmen - Sestavy - Přihlášky ZP
 • nová sestava "Kmenová karta" - v sestavách kmene - Karta
 • ze zákonného pojištění vyřazeno DPČ do 2000 a zaměstnání malého rozsahu
 • nová verze ISPV 2009 - zásadní změna předávaných dat
 • nový datový modul Nexus DB 2.0801
Mzdy verze 1.4.2 24.3.2009
 • zobrazení adres zaměstnanců na sestavách (ELDP, ONZ atd.) se lépe vyrovnává s mezerami navíc
 • účetnictví již zohledňuje výpočet sociálního pojištění organizace, kdy pojištěnec je pojištěn jen důchodově (jednatelé, společníci, členové družstev)
 • Exekuce:
  • zadání přednostní a ostatní exekuce v Kmenu na kartě další; zadání počtu vyživ. osob včetně manželky
  • ve srážkách je možné zadání účtů pro výše uvedené exekuce; do částky zadáme 1 pro přednostní a 2 pro ostatní
 • evidenční listy 2009
 • žádost o bonus
 • PDF verze evidenčních listů
Mzdy - verze 1.4.1 7.2.2009
 • sestava ONZ (nem. přihláška) a Přehled na SSZ i ve formátu PDF (nutný nainstalovaný Acrobat Reader 9). Další sestavy budou následovat - ELDP a Žádost o bonus.
 • Druh zaměstnání Jednatel, Společník a Členové družstev má odpovídající vliv na zdravotní a sociální pojištění - hranice 2000 a 5900 Kč, sazba SP za organizaci je 21,5%
 • DPČ a zaměstnání malého rozsahu (kmen. karta Další) nemá zdrav. a sociál. poj. do 2000
 • sestavav ONZ (nem. přihláška) a Přehled na SSZ vyladěna pro tisk na orig. formuláře (bez nadpisu)
 • Příloha k žádosti upravena, na verzi PDF se pracuje
Program Mzdy Gamma na rok 2009 - verze 1.4 15.1.2009
 • verze určená pro zpracování roku 2009 a předchozích
 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - rok 2009
 • snížene sazby sociálního pojištění
 • změna hranice pojistného a změna okruhu pojištěnců
 • nové proplácení nemocenské - kód 575 - Náhrada mzdy prac.nesch. Zadání do schránky absencí zůstáva stejné jako v minulých letech!
Rozdělení společnosti. Hotline, upgrade a zpravodaj 2009 21.11.2008 12:30
 
    Valná hromada společnosti GAMMA Studio, spol. s r.o. jednomyslně rozhodla o převodu produktu Mzdy a některých dalších aktivit na novou společnost Gamma soft s.r.o. Důvodem tohoto rozdělení je úzké zaměření nové společnosti na tento velmi úspěšný produkt a zkvalitnění služeb s ním spojené. Pevně věříme, že nám zůstanete věrní a pomůžete v ještě větší profesionalizaci jeho vývoje. Veškerá kontinuita produktu Mzdy je a bude zachována. Web www.gamma.cz včetně emailů, známá telefonní čísla a část původních kanceláří jako provozovna přechází na novou společnost.
 
    Uživatelé produktu Mzdy obdrží do týdne nabídku s proforma fakturou na Hotline a Upgrade na rok 2009. V dopise bude rovněž zpravodaj s podrobnými informacemi o aktivitách a plánech nové společnosti Gamma soft s.r.o.
Novinky před koncem roku 3.10.2008 12:30
 • verze programu Mzdy pro školství dokončena
 • připravujeme modul Docházka
 • nová knihovna sestav verze 5 - možnost vytváření uživatelem definovaných sestav
 • řada nových sestav a funkcí v programu Mzdy - viz novinky v programu Mzdy
 • plány dalšího vývoje produktu Mzdy:
  • možnost ukládání sestav s dalšími definicemi
  • uživatelem upravovaný seznam oblíbených sestav a funkcí
  • nový datový motor NexusDB 3 - zvýšený výkon a bezpečnost
Novinky v programu Mzdy 27.5.2008 12:30
 • nový způsob vyplácení dávek nemocenského pojištění od 30.6. a 1.9.2008 - verze 1.3.3
 • Novinky:
  • samostatné potvrzení o DNP a průměrném výdělku
  • sestava Vyúčtování daně
  • nové číselníky Kmenu: KZAM, ZAMES, Kategorie a Druh zařízení
  • stanovení návazností položek kmene
Mzdy pro Windows - nová verze programu 1.3 pro rok 2008 vydána! 10.1.2008 15:00
 • Právě jsme vydali novou verzi programu Mzdy Gamma pro Windows číslo 1.3, která je určena ke zpracování roku 2008 a dřívějších. Touto verzí založíte rok 2008. Pozor, verze 1.3 vyžaduje nové kontrolní číslo, které jsme zaslali všem předplatitelům.
  Stručný výčet změn:
   - zcela odlišný výpočet zálohové daně - 15% ze základu, kterým je tzv. "super-hrubá" mzda
   - nová výše daňových slev
   - většina mzdových složek již spadá do základu pojistného
   - roční limit pojistného
   - zásadní změna v proplácení dávek nemocenského pojištění
   - změny nutné pro založení nového roku 2008
   - nový design aplikace s možností volby vzhledů
 • Instalátor nové verze 1.3 programu je ke stažení zde a také na všech obvyklých odkazech.
 • Původní verze 1.2 pro rok 2007 je ke stažení již pouze zde.

Novinky ke koci roku 2007 20.12.2007 8:00


ISO 9001:2001
 • připravujeme novou verzi programu 2008 - každoroční akce upgrade a hotline na nový rok
 • dokončujeme verzi pro resort školství: P-1-04 atd.
 • zavedli jsme normu ISO 9001:2001

Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows 1.2.1 30.10.2007 10:30
Mzdy Gamma
 • novinka: možnost automatické kontroly novější verze (aktualizace) - Hlavní menu - Pomoc - Internet - Zkontrolovat novou verzi při startu
 • opraven problém se zjištěním novější verze programu - Hlavní menu - Pomoc - Internet - Kontrola novější verze
 • úprava formuláře SZ pro malé organizace - správně zohledněna položka "Druh činnosti" a "Režim SZ"
 • Kmen - nová karta (stránka) - Změny - možnost sledování změn kmene: položka kmene, datum, původní a nová položka, uživatel. Nastavení - Akce - Stránky kmene; možnost skrytí některých nepotřebných stránek kmene (Dokumenty, Praxe, Rizikovost, Události, školení a Změny)
 • možnost zahrnutí celého kódu 951 do nákladů: Klíč Koef951=1
 • kmenová- položka JKZ přejmenována na Kategorie - pro sestavy za více měsíců je nutné provést Transformaci dat - menu Další
 • sestava analytická dny/hod. (časová) - rozšířena o přepočtené stavy fyzické a evidenční + členění dle pohlaví
 • sestava K + M - opraveny sloupce SZ, ZP za organizaci
 • Směny - dovolená na ML a dalších sestavách, sestava koeficientu
 • mala organizace - sestava SZ - číselník druhu činnost  - mimo rozsah již není na sestavě
 • vylepšené potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - kvalifikace, profese atd.
 • nový instalátor programu - pozor - jeho název je nyní Setup.exe

Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows 1.2.0.7. 11.9.2007 15:30
Mzdy Gamma
 • sestava K + M - podstatně rozšířena - možnost zadání kumulace kódů
 • ve filtru sestavy možnost výběru osobního čísla ze seznamu
 • v historii možnost úpravy mzdy bez uložení - Zaměstnanec - historie
 • Kmen: nová položka "Bez úlev" - bez daňových úlev v prvním měsíci při nástupu po 1. - po uzávěrce se vypíná
 • nová sestava: Přihlášky na zdravotní pojišťovny
 • Evidenční stav "Mzda po výstupu" - automaticky generuje nezapočítané dny (kód 650)
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list - ZL) - nová položka kmene Exekuce, ZL nově i pro dohodu o pracovní činnosti
 • příspěvek na penzijní připojištění - návaznost na mzdový list a výplatnice, možnost zadání v procentech, v sestavě vybraného kódu zobrazení výše nákladové části (3%)
 • odstraněn problém se zobrazením kmene v tabulce
 • tisk evidenčních listů - přepínaní velikosti stránky A4 / A5, možnost tisku jednoho EL na A4
 • zdokonalená archivace - podrobné oznámení o výsledku, kontrola dostatečné kapacity při archivaci na disketu
 • sestava výplatních listů záloh (sestavy měsíční - zálohy)
 • doplněna kontrola zůstatku dovolené
 • daň z příjmu odměn statutárních orgánů - kód 533
 • vyřešen problém s tiskem českých znaků na některých tiskárnách (starší hp LJ)
 • založení roku 2007 - standardně se prování při uzávěrce prosince 2006
 • nové roční zúčtování daně za rok 2006

Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows 1.2.0.5. 26.7.2007 10:30
Mzdy Gamma Upozorňujeme na novou verzi 1.2.0.7. programu Mzdy Gamma pro Windows. Chronologický seznam všech novinek programu Mzdy Gamma pro Windows rozdělený dle verzí najdete zde - program je neustále rozšířován o nové funkce. Pracujte vždy na aktuální verzi programu - využívejte funkci v nabídce Pomoc - Internet - Kontrola novější verze.

Elektronické podání na portál veřejné správy 16.6.2007 10:30
Mzdy Gamma Náš mzdový program umožňuje velice pohodlné elektronické podání dokumentů na portál věřejné správy:
♦ RELDP - důchodové pojištění
♦ PRIHL - nemocenské pojištění
Doporučujeme používat tento efektivní způsob komunikace se státní správou - postupem času se státem provozovaná aplikace výrazně zlepšila. Více zde.

Verze programu Mzdy Gamma pro Windows pro rok 2007 8.1.2007 23:30


Vydáváme novou verzi programu Mzdy Gamma pro Windows pro rok 2007. Instalaci proveďte do standardního adresáře - nevytvářejte žádný nový adresář. Mzdy Gamma pro Windows totiž zpracovávají data pro všechny roky v jednom adresáři. Upozorňujeme, že nová verze programu 1.2 určená pro rok 2007 vyžaduje nové licenční číslo, které právě registrovaným uživatelům rozesíláme. Instalace nové programu je k dispozici v sekci stažení

Původní verze programu 1.1 určená pro zpracování roku 2006 je k dispozici ke stažení zde.


Mzdy Gamma pro Windows4.1.2007 9:30

Ke stažení je nejnovější verze programu 1.1.5, která je však určená pro rok 2006 a nevyžaduje tak nové licenční číslo. Uzávěrku prosince 2006 doporučujeme provést až verzí 1.2.0.0 a vyšší, která je určena pro zpracování roku 2007 a vyžaduje nové licenční číslo. To rozešleme našim uživatelům společně s daňovým dokladem a návodem k instalaci v týdnu od 8.1.2007.


Novinky v programu Mzdy Gamma pro Windows13.12.2006 17:00

Ještě před vydáním verze pro rok 2007 jsme pro uživatele připravili novou uživatelskou příručku. Tu jsem rozšířili především o popisy všech sestav. Příručka je nyní k dispozici i ve formátu PDF, který je vhodný pro její kompletní tisk. V případě zájmu je verze příručky PDF (pro program Adobe Acrobat Reader) k dispozici v sekci Stažení.


Nová, velmi užitečná sestava K + M. Blíží se každoroční akce předplatného. Na verzi pro rok 2007 se již usilovně pracuje. 16.11.2006 17:00

 • Velmi užitečná, podstatně vylepšená uživatelská sestava kmenu a mzdy - měsíční i za více měsíců. V sestavě je možné vybírat položky z kmene i z nabídky mnoha součtů a výpočtů z mzdových položek. K dispozici v Sestavách měsíčních a v Sestavách za více měsíců - Uživatelská sestava K + M.


 • Prosíme všechny uživatele našeho programu Mzdy, aby si pohlídali v poště koncem listopadu nabídku se zálohovou fakturou na předplatné pro rok 2007.


 • Naše uživatele chceme ubezpečit, že pro rok 2007 budeme mít včas připravenou a řádně vyzkoušenou novou verzi programu obsahující všechny změny potřebné pro správné zpracování mezd.


 • Těší nás zvýšený zájem o program Mzdy. Vítáme v našich řadách další spokojené uživatele tohoto programu. Čím větší počet uživatelů bude program užívat, tím kvalitnější bude. • Drobné úpravy ve vzhledu našeho Webu a několik novinek v programu Mzdy Gamma pro Windows 19.10.2006 11:25

 • Návštěvníci našeho Webu si jistě všimli jeho nového barevného ladění a několika dalších drobných změn. Budeme rádi za jakékoliv připomínky k formě a obsahu našich internetových stránek. Vaše připomínky nám pište na email info@gamma.cz.


 • Rovněž jsme opět vydali novou verzi programu Mzdy Gamma pro Windows. Výčet novinek v programu najdete zde - poslední jsou úpravy sestav dovolené.


 • Blíží se naše každoroční akce s předplatným programu Mzdy na příští rok. Letos nás nejvíce bude zajímat, zda někteří uživatelé chtějí ještě zůstat na pomalu končící verzi pro DOS. Pokud ještě pracujete na této staré verzi, uvažujte o přechodu na verzi pro Windows nebo si minimálně verzi pro Windows vyzkoušejte - je to velmi jednoduché - viz uživatelská příručka programu pro Windows.

 • Na závěr bychom chtěli ješte oznámit naše úspěšné testování programu Mzdy pro Windows na nejnovějším operačním systému VISTA.

 • Mzdy Gamma pro Windows verze 1.1.0.4 - vydána nová verze! 27.9.2006 14:15
  Nová verze programu obsahuje všechny novinky uváděné během úprav předchozí verze plus následující:
  • zvýšena celková stabilita programu, komplexní ošetření vyjímek programu
  • sestava čisté mzdy - možnost změny nadpisu - pro účely potvrzení pro žádosti na dávky sociálního zabezpečení
  • přidána kontrola nulové dobírky při zadaném bankovním převodu (Sestavy - Měsíční - Kontrolní sestava)
  • vylepšený pohyb v tabulce zpracování mzdy (klávesa Tab - pohyb bez editace a klávesa Enter - pohyb s editací)
  Program ihned nainstalujte - registrační číslo pro rok 2006 zůstává beze změny. Chronologický seznam všech novinek programu Mzdy Gamma pro Windows najdete zde.

  Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows - 1.1.0.3 !!! 11.7.2006 17:30
  Po určité době opět vydáváme novou verzi programu, ve které je obsaženo několik závažných a mnoho drobných novinek:
  • oprava nepříjemné chyby datového modulu "Filter handle is invalid"
  • upravena sestava výplatních listů
  • rozšířen filtr kmene pro položky Režim daně, SZ a ZP
  • doladěn tisk evidenčních listů
  • plná návaznost zůstatku a srážky půjčky soc. fondu
  • tisk přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění pro ČSSZ (k elektronické formě přibyla tedy i forma tištěná)
  • vylepšený pohyb v tabulce zpracování mzdy (klávesy Tab a Enter)

  Změna minimální mzdy od 1.7.2006 10.7.2006 11:00

  Od 1.7.2006 platí nová výše minimální mzdy a to 7.955,- Kč.

  Jak program ve Windows tak i program v DOSu má tuto změnu v sobě zahrnutou od počátku roku. Naši uživatelé mohou tedy bez problému zpracovávat mzdy za měsíc červenec 2006.


  Mzdy Gamma pro Windows verze 1.1.0.2 6.6.2006 14:45
  Vydána nová verze programu Mzdy pro Windows - 1.1.0.2. Registrační číslo pro rok 2006 zůstává beze změny. Doporučujeme všem uživatelům si tuto verzi nainstalovat. Verze obsahuje kromě jiného velmi zajímavé internetové funkce - Pomoc - Internet. Seznam všech novinek programu Mzdy Gamma pro Windows zde.

  Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) 2006 a Informační systém o platech (ISP) 2006 21.4.2006 14:50
  Nový program Mzdy Gamma pro Windows velmi jednoduše vytváří výstupní soubor ve formátu XML pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) verze 2006. Náš nový produkt tak podporuje moderní evropský nástroj pro statistická šetření. Pro rozpočtové a příspěvkové organizace je v našem programu připravena verze ISP 2006 - jedná se rovněž o moderní způsob exportu ve formátu XML.

  Přepracovaná uživatelská příručka. Diskusní fórum se pomalu klube na svět 19.4.2006 12:50
  Právě jsme značně přetvořili a doplnili uživatelskou příručku programu Mzdy Gamma pro Windows tak, aby byla opravdu platným pomocníkem pro běžné uživatele i pro úplné začátečníky či zájemce o první informace.
  Velmi nás potěšilo to, že se postupně rozbíhá nové diskusní fórum. Pomalu přibývají diskusní příspěvky a zároveň i stoupá jejich sledovanost.

  Diskusní fórum 27.3.2006 8:40
  Vážení uživatelé a zájemci o naše produkty, právě jsme spustili mocný nástroj pro komunikaci mezi uživateli a naší firmou - diskusní fórum. Princip této diskuse je jednoduchý. Jeden návštěvník otevře určité téma a kdokoliv na něj může reagovat. Celou diskusi pak můžete sledovat a čerpat tak bohaté zkušenosti ostatních uživatelů. Využijte možnosti této služby! Správce diskusního fóra - firma GAMMA Studio - si vyhrazuje právo vyřadil nebo přeřadit nevhodné příspěvky - vulgární, bezpředmětné a netýkající se daného tématu.

  Nová uživatelská příručka 22.3.2006 12:15
  Dovolujeme si vám oznámit, že jsme dnes na internet umístili novou doplněnou verzi uživatelské příručky pro program Mzdy Gamma pro Windows. Stáhněte si samotnou příručku v archivu ZIP nebo celou instalaci. Připravujeme otevřené diskusní fórum pro registrované uživatele i zájemce o produkt.

  Historie verzí programu Mzdy Gamma pro Windows 17.3.2006 10:00
  Dnes byla vydána verze 1.1.0.1 programu Mzdy Gamma pro Windows. Zároveň jsme přidali stránku novinek tohoto programu, kde vás budeme pravidelně informovat o nových verzích a změnách, které přinášejí. Na licenční číslo má vliv pouze první a druhá číslovka, tzn. např. verze 1.1 pro celý rok 2006.

  Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows 10.3.2006 11:30
  Právě jsme umístili na náš web novou verzi programu Mzdy pro Windows, obsahuje především roční zúčtování daně - Kmen - Akce a dále několik drobných novinek a odstraněných nedostatků.

  Nové verze obou programů Mzdy Gamma 21.2.2006 9:35
  Sledujte pravidelně naše internetové stránky a v případě, že objevíte novou verzi vámi užívaného programu, ihned si ji nainstalujte. Jedině tak vám můžeme zaručit bezproblémové zpracování mezd. Především v prvním čtvrtletí roku se nové verze mohou objevovat častěji. Poslední novinky ve Windows: doplněny výčetky platidel ve výplatních listech a třídění většiny sestav dle středisek a ostatních kritérií. Datum poslední aktualizace obou programů je v pravém horním rohu.

  Rozeslání mezd předplatitelům na rok 2006 18.1.2006 11:25
  Všem našim registrovaným zákazníkům jsme právě odeslali zásilku s daňovým dokladem, návodem a kontrolním číslem k programu DOS. Dle návodu si nejprve nainstalujte verzi pro DOS do roku 2005 a poté verzi pro Windows na rok 2006. Uživatelům, kteří se přes naše doporučení rozhodli zatím zůstat u verze pro DOS, rozešleme odlišný návod.

  Nová verze programu Mzdy Gamma pro Windows - rok 2006 !!! 11.1.2006 17:25
  Nová verze 1.1 programu Mzdy Gamma pro Windows je určena na zpracování let 2005 a 2006. Tato verze vyžaduje nové licenční číslo pro rok 2006 - zašleme po obdržení emailu s licenčními údaji všem předplatitelům a novým registrovaným uživatelům. Registrační údaje lze poslat i tištěnou formou.
  Stáhněte si instalaci tohoto programu. Instalace je určena jak pro registrované uživatele tak i zájemcům k vyzkoušení jako demoverze.

  Nová verze programu Mzdy Gamma pro DOS - rok 2006 !!! 11.1.2006 7:25
  Nová verze 4.983.xx programu Mzdy Gamma pro DOS obsahuje roční zúčtování daně za rok 2005 a vše potřebné pro založení a zpracování nového roku. Tato verze vyžaduje nové kontrolní číslo pro rok 2006 - právě rozesíláme všem předplatitelům, kteří chtěli verzi pro DOS. Více na původních stránkách určených verzi DOS. Další informace o programu pro DOS budou pouze na původních stránkách www.gamma.cz/puvodni !!!

  Nová uživatelská příručka programu Mzdy Gamma pro Windows 4.1.2006 10:50
  Právě jsme umístili na web novou verzi uživatelské příručky pro nový program Mzdy Gamma pro Windows. Byl doplněn popis Nastavení konfigurace, ovládání datových a nedatových tabulek a popis vylepšeného přenosu dat z verze DOS do verze Windows.

  Program Mzdy Gamma pro rok 2006 2.1.2006 15:35
  Na poslední chvíli (30.12.2005) vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tím se zásadně mění výpočet zálohy daně - místo odpočtů ze základu daně se zavádí slevy na dani (§ 35ba - poplatník, invalidita, studium). Již dříve se zvýšily částky pro stanovení výpočtových základů dávek nemocenského pojištění a pro stanovení minimální mzdy. Pro organizace, řídící se zákonem o platu, vyšla nová stupnice platových výměrů. Plánujeme, že nový program v obou verzích (pro Windows i pro DOS) bude k dispozici do 15.1.2006.

  Mzdy Gamma pro Windows 23.12.2005 8:55
  Naše firma přichází s novou verzí programu Mzdy Gamma pro Windows. Program byl úspěšně provozován u vybraných zákazníků celý letošní rok a je tedy stoprocentně připraven k použití pro rok 2006!

  Nová verze našich stránek 20.12.2005 13:35
  Právě jsme dokončili naše nové firemní internertové stránky. Prvním důvodem byl postupný přechod našeho hlavního produktu - Mzdy Gamma - na platformu Windows. Druhým důvodem je zlepšení služeb pro naše zákazníky. Doufáme, že vám naše stránky budou líbit. Původní verze stránek je již určena pouze programu Mzdy Gamma pro DOS (příkazovou řádku Windows).
  Kurzy ČNB
  EURzměna
  GBPzměna
  CHFzměna
  PLNzměna
  SKKzměna
  USDzměna
  Novinky vyřazené