MzdyGamma

Odeslání výplatnic emailem:

Měsíční sestava Výplatnice grafické obsahuje tlačítko Email, které odešle jednotlivé Výplatnice emailem zaměstnancům. Přesněji odešle těm zaměstnancům, kteří mají na kmenové kartě Další zadaný email a nad ním zaškrtnuto Výplatnice.

V nastavení programu na kartě Další je třeba nadefinovat smtp server a to přidáním klíče smtp ve formě: smtpserver;port;uživatelskéjméno;heslo;typzabezpečení. Typzabezpečení je 0 - bez 1 - s přihlášením 2 - TLS a 3 - SSL.

Další klíče mají následující význam:
VyplatnicePDFHeslo - odesílá se zaheslovaný PDF soubor
VyplatniceZIP - odesílá se zaheslovaný archiv ZIP s PDF souborem
VyplatniceZIPVeta - v emailu je věta "Heslo jsou číslice za lomítkem ve Vašem rodném čísle."

Pro správný chod volby VyplatnicePDFHeslo je nutné do hlavního adresáře programu mzdy nakopírovat dva soubory v archivu pdftk.zip.

V menu Nastavení - Akce - Zabezpečení (hesla) - Heslo pro PDF export lze rovněž zabezpečit všechny exportované sestavy v PDF společným heslem - nutno rovněž stáhnout pdftk.zip.