Mzdy Gamma pro Windows - popis

Uživatelsky orientovaný systém

Mzdový a personální informační systém Mzdy Gamma naše společnost vyvíjí a provozuje od roku 1992. Dlouholeté zkušenosti, program používá několik stovek uživatelů, vedly k vytvoření nové verze pro prostředí Microsoft Windows a uživatelsky příjemného programu umožňujícímu jednoduché zpracování mezd pro menší firmy i strukturované zpracování velkého množství zaměstnanců. Samozřejmostí jsou veškeré výstupy pro úřady, napojení na státní informační a statistické systémy a na každý otevřený účetní systém (jako např. Money S3) a také automatizace bankovních operací. Program odesílá RELDP a přihlášky elektronicky přes portál veřejné správy. Aktualizace společnost zajišťuje ke každé změně zákonů ovlivňující výpočet mezd zaměstnanců a každoročně k 1. lednu. Program nevyžaduje žádné nadstandardní počítačové vybavení ani další instalace podpůrných programů. Doporučená konfigurace: Celeron2GHz + RAM 512MB + Windows XP nebo Vista + laserová nebo inkoustová tiskárna s lokalizovaným ovladačem. Další podporované operační systémy Microsoft: Windows'2000, Windows'98 a Windows'ME s doinstalováním Internet Exploreru 6 a knihovny gdiplus.dll.

Přednosti

Program Mzdy Gamma umožňuje na jednom formuláři provádět veškeré práce. Manipulovat s kmenovými daty, zadávat měsíční položky, ovládat sociální dávky, zadávat absence, prostě vše. Odpadá složité otevírání a zavírání obrazovek, které ostatní programy užívají a značně tím zdržují práci. Každá operace v programu Mzdy Gamma je vratná a nelze tak udělat neopravitelnou chybu. V uzavřených měsících je možno provádět „virtuální“ přepočty. Sestavy lze vytvářet v otevřených i uzavřených měsících. Před tiskem sestav a tvorbou XML či textových výstupů je možno je nejdříve zkontrolovat v náhledu.

Mzdové zpracování

Program nabízí pro zpracování měsíce asi 100 standardních mzdových položek. Uživatel má možnost je doplnit podle své potřeby. Výpočet mzdy lze opakovat, program zajišťuje bezchybnou aktualizaci. Zadání mzdy je možné provádět individuálně pro každého zaměstnance, hromadnou generací nebo po mzdových položkách. Program provádí předepsané výpočty a převody dávek, daní, pojištění, zasílání spoření na všechny banky a poskytuje veškeré potřebné analytické, evidenční a nákladové sestavy v třídění podle mnoha položek: evid.číslo, jméno, zakázka, středisko, druh činnosti a další. Je možné vést individuálních směnové kalendáře (pro každého pracovníka jiný) a rozlišit na plánované a skutečně odpracované směny.

Personalistika

Personální část programu GAMMA vychází z neustále se měnících požadavků zákazníků. Potřebné položky jsou průběžně doplňovány tak, jak vzniká jejich potřeba: školení, lékařské prohlídky, praxe, obecné události atd. V poslední verzi byla doplněna možnost zadání grafických vstupů (foto, podpis apod.). Velmi užitečná je část kmene nazvaná Dokumenty. Personalista si nejprve vytvoří šablony v libovolném textovém editoru (Word apod.) a program pak automaticky doplní položky kmene a vytvoří dokument daného pracovníka. Ten pak může libovolně editovat a program uchovává pro každého pracovníka jeho konkrétní dokumenty.