MzdyGamma

Nová sestava Čistá mzda, ÚP (Úřad práce), soud, banka

Připravili jsme pro vás podstatně vylepšenou, velmi variabilní sestavu, která zobrazuje čistou, hrubou, průměrnou mzdu včetně rozpadu na různé složky. Tato sestava je navíc schopna zobrazit údaje i z loňského roku - období může zasahovat do dvou posledních let i částečně.

Vyberte si typ potvrzení (sestavy): ÚP (Úřad práce), banka, soud, přehled (původní kumulovaná sestava v jednom řádku), formulář (původní sestava vycházející ze Zápočtového listu).

Vyberte období: kromě obvyklého výběru měsíců, čtvrtletí, pololetí a celého roku, je možné šipkami vlevo dole po čtvrtletí nebo měsících vybrat i období z minulého roku. Údaj vpravo od šipek informuje o tom, jaký měsíc je první (nahoře) zvolen. Šipkou nahoru se přesouváte směrem do minulého roku. Šipkou dolu se přesouváte do aktuálního roku.
Zaškrtávátka (CheckBox) vpravo nemusíte měnit, ty se nastaví podle vybraného typu sestavy. Zkuste do sestavy soud přidat zaškrtávátko součty.


MzdyGamma